بوم - شاسي، فـوم بـرد

نسب پوستر يا عکس روی فوم برد بمنظور کاهش وزن جایگزین مناسبی برای شاسی و ام دی اف مخصوص برای سایزهای بالا میباشد.

thumb1