شیشه آنتی رفلکس

شیشه آنتی رفلکس یا ضد نور کاربرد وسیعی در ارائه آثار هنری نظیر آبرنگ، مینیاتور، خوشنویسی و عکس دارا میباشد.

thumb1
thumb2